سی و یک‌ سال برای پیشرفت صنعت، سلامت مردم و زمینی پاک تلاش می کنیم

شرکت ایران دلکو در سال ١٣٧٠ تحت شمارۀ ٨٥٤٤٢ در تهران به ثبت رسید. تولید شرکت در سالهای اولیه، دلکو برای انواع خودروهای سواری بود که تولید آن همزمان با منسوخ شدن سیستم کاربراتوری متوقف گردید.
اولین تحقیقات در زمینۀ مبدل های کاتالیستی در سال ١٣٧٣ با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شروع و در ادامه طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ تحقیقات مشترکی در زمینۀ تولید مبدل های پایه فلزی و سرامیکی با مرکز تحقیقات ساپکو صورت پذیرفت.

  • ایران دلکو سی و یک ساله شد

تولید به کمک ربات‌ها

ایران دلکو در فرآیند تولید هوشمند خود از ربات های تمام اتوماتیک بهره می گیرد، سل رباتیک جوشکاری، ربات کنینگ، ربات تولید شل های کاتاباکس و ربات فرم دهی ما را در این تولید هوشمند همراهی می کنند