برای پیشرفت صنعت، سلامت مردم و زمینی پاک

تولیدی بر مبنای دانش ایران دلکو مجموعه ای دانش بنیان است

شرکت ایران دلکو در سال ١٣٧٠ تحت شمارۀ ٨٥٤٤٢ در تهران به ثبت رسید. تولید شرکت در سالهای اولیه، دلکو برای انواع خودروهای سواری بود که تولید آن همزمان با منسوخ شدن سیستم کاربراتوری متوقف گردید.