واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران دلکو در پارک علم و فناوری استان البرز مستقر می شود


2023-05-31

در راستای توسعه و تعامل همکاری پارک علم و فناوری البرز و بخش خصوصی در جهت حفظ محیط زیست استان البرز و کشور ، مهندس مهدی عباسی رییس پارک و هیات همراه از شرکت ایران دلکو بازدید کردند.
مهندس مهدی عباسی در بازدید از بخش های مختلف این شرکت که تولید کننده مبدل های کاتالیستی در کشور است گفت: پارک علم و فناوری البرز ماموریت دارد تعامل بین بخش خصوصی از یک سو و بخش دانش را از سوی دیگر توسعه دهد. در این زمینه بازدید از شرکت ها و کارخانجات که می توانند نقش سازنده ای در توسعه کشور به ویژه در حوزه دانش بنیان داشته باشند یکی از اولویت هاست.
وی ضمن بازدید از قسمت های مختلف تولید، آزمایشگاه های تخصصی و نیز بخش های تحقیق و توسعه این شرکت، مزیت های استقرار در پارک های علم و فناوری را برای مدیران شرکت تشریح کرد که در همین راستا با پیشنهاد مدیران شرکت ایران دلکو برای استقرار خط تولید و واحد تحقیق و توسعه در پارک مواجه شد که قرار شد برای استقرار واحد تحقیق و توسعه جلسات مدیران دو طرف ادامه یابد.
رییس پارک علم و فناوری البرز با اشاره به مزیت های استان البرز، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز، یادآور شد: با استقرار واحدهای تحقیق و توسعه و خط تولید فناورانه در این مجتمع امکان استفاده از حمایت های صندوق پژوهش و فناوری استان و نیز پارک از توسعه فناوری و طرح های نوآورانه و فناورانه وجود دارد.مهندس محمد مولوی زاده مدیر عامل شرکت دانش بنیان ایران دلکو نیز در این بازدید با استقبال از ایده ها و طرح های رییس و مدیران پارک علم و فناوری البرز، گفت: در راستای استقرار در یک مجموعه نوآور و فناور، تلاش می کنیم زمینه عضویت خود را در پارک علم و فناوری البرز فراهم و دفتر تحقیق و توسعه را در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و پارک دایر کنیم.مدیرعامل شرکت ایران دلکو با تصریح اینکه بحث محیط زیست برای این شرکت دانش بنیان مهم است، گفت: این شرکت در سال 84 و در راستای انتقال دانش فنی روز تولید کاتالیست ها از شرکت های آلمانی سعی در تولید کاتالیزورهای یورو4 داشت که به دلایلی این شرکت ها از ارایه دانش فنی روز خودداری کردند.وی با تاکید بر شناسایی و رعایت الزامات قانونی در زمینه های ایمنی، زیست محیطی، انرژی و سایر الزامات مرتبط تصریح کرد: شركت ایران دلکو توليد كننده مجموعه ها و قطعات خودرو خط مشي خود را بر پايه ارتقاء سطح رضايتمندي ذینفعان تعیین نموده و بدینوسیله تعهد خود را مبنی بر استقـرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد های IATF 16949:2016 ،ISO50001:2011 ،ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007 و الزامات مشتریان شامل ISSR شرکت ایران خودرو، SSQR شرکت سایپا و الزامات قانونی فعالیت می نماید.