اینجا آزمایشگاه ایران دلکو ست

آزمایشگاه شیمی تر

 • تعیین درصد خلوص محلول پالادیم به روش وزن سنجی
 • تعیین درصد خلوص محلول پلاتین به روش وزن سنجی
 • تعیین درصد خلوص محلول رودیوم به روش وزن سنجی
 • تعیین درصد خلوص استیک اسید به روش تیتراسیون حجمی
 • تعیین درصد خلوص مونو اتانول آمین به روش تیتراسیون حجمی
 • تعیین میزان پراکندگی نمونه آلومینای دیسپرال در محلول های آبی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 • شناسایی کیفی عناصر شیمیایی با روش XRF
 • اندازه گیری پلاتین، پالادیم و رودیم در مبدل های کاتالیستی و محلول ها با روش ICP
 • اندازه گیری پلاتین، پالادیم و رودیم در مبدل های کاتالیستی و محلول ها با روش AAS
 • اندازه¬گیری سایز ذرات با پراکندگی اشعه لیزر (PSA)
 • تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز به روش چند نقطه ای BET
 • تخمین تک نقطه ای سطح ویژه به روش BET
 • بررسی رفتار احیایی کاتالیست ها به روش TPR
 • بررسی رفتار اکسیداسیونی کاتالیست به روش TPO
 • تعیین میزان سایت های اسیدی و بازی در سطح کاتالیست به روش TPD
 • اندازه گیری درصد پخش عناصر فعال کاتالیستی در سطح به روش Chemisorption

آزمایشگاه تست های عملکردی کاتالیست

 • اندازه گیری دمای تبدیل 50 درصد آلاینده ها در
  مبدل های کاتالیستی خودرو (Light off)
 • اندازه گیری ظرفیت ذخیره اکسیژن در مبدل های کاتالیستی خودرو (OSC)
 • اندازه گیری میزان جذب و واجذب هیدروکربن ها در
  مبدل های کاتالیستی خودرو (HC Trap)
 • اندازه گیری تست های عملکردی در نمونه های پودری

آزمایشگاه تست های حرارتی

 • پیرسازی مبدل های کاتالیستی خودرو مطابق استاندارد یورو 4 و یورو 5
 • تست EOBD
 • تست احیا کاتالیست خودرو
 • آزمون های حرارتی
 • اندازه گیری L.O.I (Loss On Ignition)

آزمایشگاه تعیین مشخصات مونولیت های سرامیکی

 • اندازه گیری ضخامت لایۀ مبدل های کاتالیستی خودرو
 • اندازه گیری درصد جذب آب
 • اندازه گیری تعداد سل، ابعاد و دانسیته حجمی
 • پایداری حرارتی در دماهای بالا
 • شوک حرارتی
 • مقاومت مکانیکی
 • مقاومت ایزواستاتیک

آزمایشگاه QC

 • اندازه گیری میزان چسبندگی واشکوت کاتالیست های مونولیتی
 • اندازه گیری درصد رطوبت واشکوت کاتالیستی
 • اندازه گیری ویسکوزیته
 • اندازه گیری pH
 • هدایت سنجی

آزمایشگاه مکانیک

 • آزمون نشتی و دوام رینگ سیل گلویی اگزوز
 • آزمون) 60 درصدی( سطح نشیمن شیپوری با رینگ سیل
 • آزمون دیلاتومتری
 • آزمون استحكام خستگي جوش
 • آزمون هیدرواستاتیک (دوام) انباره
 • آزمون سالت اسپری
 • آزمون Push Out کاتاباکس خودرو
 • آزمون کشش مواد فلزی
 • آزمون اندازه گیری افت فشار نمونه کاتالیستی
 • آزمون سختی سنجی فلزات
 • آزمون¬ های تعیین مشخصات مت کاتالیست

آزمایشگاه مترولوژی

 • اندازه گیری عناصر هندسی با CMM
 • اسکن سه بعدی قطعات
 • بررسی انطباق قطعه تولیدی با نقشه ابعادی قطعه
 • بررسی انطباق قطعه تولیدی با مدل سه بعدی قطعه
 • اندازه گیری ابعاد و تولید نقشه های اولیه از یک قطعه جدید
 • آنالیز تلرانس و تجزیه و تحلیل مهندسی بمنظور انتخاب تلرانس مناسب
  در فر آیند مهندسی معکوس قطعات و مجموعه ها
 • اندازه گیری GD&T( لنگی ، هم مرکزی ، هم محوری، استوانه ای ،
  مستقیم بودن ، تختی و ....) قطعات با دقت بسیار بالا

خدمات آژمایشگاهی

آزمایشگاه شرکت ایران دلکو با داشتن متخصصان و کارکنان کارآمد فنی و با دارا بودن بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی، توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی مطابق با نیازمندی ها و استانداردهای مربوط را دارا است.

برای درخواست انجام خدمات از دکمه ها زیر استفاده کنید