مبدل کاتالیسی قطعه ای مصرفی است که در مسیر خروجی موتور کلیه وسایل نقلیه قرار گرفته و بیش از 90% گازهای آلاینده حاصل از احتراق موتور را به گازهای بی خطر تبدیل می کند.

کتالیست از پوشش دهی یک هسته مرکزی با فلزات گرانبها ساخته شده است که این فلزات نقش اصلی را در کاهش آلاینده ها به عهده دارند.هدف از بکارگیری یک کاتالیست، کاهش مقادیر هیدروکربن و اکسیدهای نیتروژن از گازهای خروجی اگزوز و تبدیل آنها به گازهای کم ضرر می باشد.

 

تبدیل گازهای آلاینده به گازهای بی خطر

هیدروکربن های نسوخته

مونوکسید کرین

اکسید نیتروژن

دی اکسید کربن

نیتروژن

آب

عوامل خرابی کاتالیست

سوخت نامناسب

عدم استفاده از سوخت مناسب جهت استفاده در وسیله نقلیه

عملکرد نامناسب موتور

عدم عملکرد صحیح سیستم سوخت رسانی و یا سیستم برق خودرو

صدمات فیزیکی

صدمات ناشی از ضربات فیزیکی در تصادف به بدنه کاتالیست

روغن سوزی

روغن سوزی موتور خودرو یکی از عوامل تاثیرگذار در خرابی کاتالیست ست

مکمل غیراستاندارد

استفاده از مکلمل های سوختی غیر استاندارد یکی دیگر از عوامل ست